چوب پنبه فرانسه سرگرمی محصولات محصول

چوب پنبه: فرانسه سرگرمی محصولات محصول طراحی ایران همکاری سرگرمی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دوران حرف به سرآمده عمل بايد كرد

حزب اعتماد ملي فراز و فرود هاي بسياري را تجربه كرده و به نظر مي رسد اين حزب بالاخره به ساحل آرامش رسيده هست. بعد از حصر مهدي كروبي، دبيركل اعتماد ملي اعضا فعالي

دوران حرف به سرآمده عمل بايد كرد

دوران حرف به سرآمده عمل بايد كرد

عبارات مهم : سياسي

حزب اعتماد ملي فراز و فرود هاي بسياري را تجربه كرده و به نظر مي رسد اين حزب بالاخره به ساحل آرامش رسيده هست. بعد از حصر مهدي كروبي، دبيركل اعتماد ملي اعضا فعاليت خود را بدون حضور دبيركل ادامه دادند. اعتماد ملي مدتي است بعد از سال ها حضور در سايه بار ديگر به يكي از احزاب تاثيرگذار سپهر سياسي ايران تبديل شده است است تا جايي كه يكي از اعضاي شوراي مركزي اين حزب شهردار جديد پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است است.

دوران حرف به سرآمده عمل بايد كرد

اما اختلافات موجود در اعتماد ملي موضوعي نيست كه به راحتي بتوان از كنار آن گذشت؛ اختلافي كه كنگره دوم اين حزب را نيز تحت الشعاع قرار داد. اختلافاتي كه به نظر مي رسد روز گذشته با گزینش الياس حضرتي به عنوان قائم مقام دبيركل رفته رفته كاهش پيدا خواهد كرد. حضرتي اعتقاد است كه دوران حرف به پايان رسيده و احزاب بايد براي اصلاح وضعيت به كمك كشور بيايند تا با برداشتن گام هاي عملي اعتماد عمومي را بازسازي كرد. مشروح مصاحبه الياس حضرتي، قائم مقام جديد دبيركل اعتماد ملي را در زير مي خوانيد.

اعتماد ملي بعد از فراز و فرود هاي بسيار اكنون يكي از تاثيرگذار ترين احزاب سياسي ايران هست. چه مسيري براي بازگشت به سپهر سياسي ايران به وسیله اين حزب طي شد؟

حزب اعتماد ملي از احزاب تاثيرگذار و قدرتمند كشور محسوب مي شود. اين حزب بعد از انتخابات رياست جمهوري سال ٨٤ با محوريت حجت الاسلام مهدي كروبي و همراهي ١٣ عزيز ديگر تاسيس شد. در ميان آن ١٣ نفر من، دكتر حق شناس، دكتر اميني، دكتر اطاعت و زن دكتر سقطي حضور داشتند. نخستين كنگره حزب اعتماد ملي زماني كه آقاي كروبي به حصر نرفته بودند، برگزار شد. آن كنگره يكي از بي نظير ترين كنگره هاي برگزار شده است به وسیله احزاب بود كه ٢٨ سفير خارجي و تعداد زيادي از مسوولان در آن كنگره حاضر شدند. حزب اعتماد ملي به دليل روحيات، خلقيات و جهت گيري هاي شخص آقاي كروبي يك حزب مردمي هست. مردمي بودن از آن جهت كه از تمام اقوام ايراني مانند ترك، كرد، بلوچ، تركمن، لر، گيلاني، شمالي و جنوبي ها در اين حزب مشاركت داشته و دارند. فعاليت هاي حزب اعتماد ملي در مسير توسعه قرار داشت كه به سال ٨٨، كانديداتوري آقاي كروبي در انتخابات و اتفاقات بعد آن رسيديم.

حزب اعتماد ملي فراز و فرود هاي بسياري را تجربه كرده و به نظر مي رسد اين حزب بالاخره به ساحل آرامش رسيده هست. بعد از حصر مهدي كروبي، دبيركل اعتماد ملي اعضا فعالي

اتفاقات سال ٨٨ چه ميزان در عدم توسعه اعتماد ملي نقش داشت؟

بالاخره يك طرف آن اتفاقات آقاي كروبي قرار داشتند. به دنبال آن اتفاقات گرفتاري هاي بسياري براي حزب به وجود آمد. يكي از اين گرفتاري ها حصر آقاي كروبي بود. گرفتاري بعدي پلمب ساختمان حزب بود كه به دنبال آن تمامي اسناد و مدارك موجود در ساختمان به وسیله وزارت اطلاعات آن وقت ضبط شد. همچنين تعدادي از اعضاي حزب مانند آقايان اميني و گرامي مقدم بازداشت شدند. سپس روزنامه حزب كه به نام اعتماد ملي منتشر مي شد توقيف شد و تا امروز اين توقيف ادامه دارد. بعد از اين اتفاقات حزب در سايه قرار گرفت. با لاجبار جلسات حزب در منزل اعضا، در روستاها و حاشيه شهر ها تشكيل مي شد، البته اين جلسات بيشتر محافل دوستانه بود تا جلسات حزبي به همين دليل حزب در سايه قرار گرفت.

سال ٩٢ اعتماد ملي جان دوباره اي گرفت و بار ديگر از زمين بلند شد.

درست هست. از سال ٩٢ حزب اعتماد ملي فعاليت هاي خود را آشكارا و موثر تر شروع كرد. از سال ٩٢ به بعد جلسات حزب در منزل آقاي منتجب نيا برگزار مي شد و زحمات كار بر دوش آقاي منتجب نيا قرار داشت. ايشان تا سال ٩٤ مجدانه كارها را پيگيري مي كردند.

دوران حرف به سرآمده عمل بايد كرد

٩٤ نقطه شروع اختلافات اعتماد ملي بود. اين اختلافات بر سر چه مواردي شروع شد؟

حضور در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان محل اختلاف بود. براي برخي از اعضا پرسش پيش آمده بود كه آيا حزب اعتماد ملي بايد در شوراي عالي سياستگذاري حضور داشته و نقش ايفا كند يا جدا شود. در اردوگاه اصلاح طلبان تعدادي از دوستان ما كه انسان هاي شريفي هستند مانند آقايان هادي خامنه اي، رهامي، كواكبيان و قريباني دبيران تشكل هاي متفاوت بودند. يك گرايشي در حزب كه آقاي منتجب نيا نيز عضو اين گرايش بود، علاقه مند بودند كه با اين جمع كار كنند. گرايش پررنگ تري در حزب نيز وجود داشت كه اعتقاد بود ما بايد در اردوگاه اصلي اصلاح طلبان كه آقاي خاتمي تجلي آن بوده و بخش اجرايي آن شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان هست، حضور داشته باشيم. همان وقت ما تاكيد داشتيم ضمن دوستي با ديگر گرايش هاي موجود در حزب، بايد در شوراي عالي حضور داشت زيرا اين شورا تصميم گيرنده است.

حزب اعتماد ملي فراز و فرود هاي بسياري را تجربه كرده و به نظر مي رسد اين حزب بالاخره به ساحل آرامش رسيده هست. بعد از حصر مهدي كروبي، دبيركل اعتماد ملي اعضا فعالي

بنابراين ريشه اختلافات بر سر عضويت در شوراي عالي سياستگذاري بوده است.

بله و متاسفانه روز به روز اين اختلافات شديد تر شد. يك طرف اين اختلاف دفتر سياسي حزب و طرف ديگر قائم مقام دبيركل قرار داشت. اعضاي دفتر سياسي حزب اعتقاد داشتند كه بايد در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان كه تشكل وسيع احزاب اصلاح طلب مانند اتحاد، ندا، كارگزاران و باقي احزاب بود، حضوري پررنگ و تاثيرگذار داشت. اين اختلافات ميان اعضاي دفتر سياسي و قائم مقام حزب شدت پيدا كرد تا جايي كه آقاي كروبي به دليل همين اختلافات از دبيركلي استعفا دادند.

نقش شما در اين اختلافات چه بود؟

دوران حرف به سرآمده عمل بايد كرد

من در آن وقت در ميان كار قرار داشتم يعني تلاش داشتم ضمن ارتباط با اعضاي دفتر سياسي، اين عزيزان را متقاعد كنم كه به اختلافات دامن نزنند. از طرف ديگر با آقاي منتجب نيا نيز ارتباط داشته و مي گفتم كه اين اختلافات به نفع حزب نخواهد بود. با وجود اين موضوعات، آقاي كروبي استعفا دادند بنابر اين تصميم بر اين شد تا اعضاي شوراي مركزي تشكيل جلسه داده و استعفاي آقاي كروبي را بررسي كنند كه در همان جلسه به اتفاق آرا با استعفاي ايشان مخالفت شد.

پس از استعفاي آقاي كروبي اختلافات ادامه داشت؟

بله، اختلافات ادامه پيدا كرد به همين دليل آقاي كروبي يك شوراي اجرايي را جايگزين قائم مقام كردند. بايد توجه داشت كه ايشان صراحتا جايگاه قائم مقامي را از بین بردن نكردند بلكه با اين وجود ايشان شوراي اجرايي مشخص كرده و بخشي از اختيارات دبيركل را به آن شورا تفويض كردند كه مسووليت اين شوراي اجرايي به من سپرده شد.

تركيب شوراي اجرايي چگونه بود؟

تركيب شوراي اجرايي نا مانوس بود ولی با اين حال من تلاش داشتم با همان تركيب كارها را انجام دهم. تلاش داشتم ضمن فعال كردن حزب، اصلي ترين محور كار خود را كاهش اختلافات و رساندن جمع به وحدت و پيگيري برطرف حصر قرار دهم. در نهايت قصه حزب اعتماد ملي به كنگره دوم رسيد.

كنگره به خوبي در حال برگزاري بود كه حاشيه هايي پيش آمد. بیانات متفاوتي راجع به اين حواشي مطرح شد. صراحتا بگوييد ماجرا چه بود. آيا نيرو هاي خارج از حزب باعث برهم زدن مراسم شدند؟

ما مدت ها بود كه بنايي به برگزاري كنگره نداشتيم زيرا براي اين مهم بايد شوراي مركزي گزینش مي كرديم. براي گزینش شوراي مركزي نياز به حضور آقاي كروبي در جلسات داشتيم كه عملا اين اتفاق غير ممكن بود. در اين شرايط وزارت كشور از وزارت اطلاعات و ساير نهاد هاي امنيتي و نظارتي براي كانديداهاي اعضاي شوراي مركزي حزب درخواست استعلام مي كند كه قطعا پاسخ استعلام آقاي كروبي منفي خواهد بود به همين دليل تمايلي براي برگزاري كنگره نداشتيم زيرا چالش جديدي براي حزب و كشور ايجاد مي شد.

دنبال راه حلي بوديم كه تا وقت برطرف حصر كنگره برگزار نكنيم ولی وزارت كشور با وضع قانون جديد، احزاب را موظف كرد كه خود را با قوانين جديد تطبيق دهند. يكي از شروط تطبيق، برگزاري كنگره بود و ما به اجبار كنگره را برگزار كرديم. اين كنگره نيز مانند كنگره نخست از لحاظ جمعيت و مهمانان بسيار كنگره با شكوهي بود زيرا در ماه رمضان ما پذيراي ٢هزار نفر مهمان بوديم و اين نشان مي دهد كه حزب اعتماد ملي حزبي سرپا و تاثيرگذار هست. متاسفانه در لحظات پاياني اين كنگره افرادي مي درخواست کردند جلسه را بر هم بزنند. هرچند اين افراد نتوانستند كنگره بر هم بزنند زيرا مصوبات اين جلسه اجرا شد ولی همان تنش لفظي موجب شد تا عظمت و شكوه كنگره تحت تاثير اين اختلافات قرار گيرد.

اما اين تنش ها بازتاب گسترده اي در رسانه هاي داخلي و حتي خارجي داشت.

به هرحال حزب اعتماد ملي منتسب به آقاي كروبي است و دليل اين بازتاب نيز عظمت نام آقاي كروبي بود. همين عامل موجب شد آن درگيري مختصر بازتاب گسترده اي داشته باشد. اين در حالي است كه اين اتفاق در بسياري از احزاب رخ مي دهد ولی كسي به اين اتفاقات توجه نمي كند.

اعتماد ملي اين روز ها بسيار تاثيرگذار تر از قبل شده است است تا جايي كه شهردار جديد پایتخت کشور عزیزمان ایران عضو شوراي مركزي اين حزب هست. دليل موفقيت هاي اخير حزب چيست؟

حزب موفقيت هاي خوبي مانند گزینش شهردار جديد پایتخت کشور عزیزمان ایران به دست آورده است به همين دليل مسابقه با ساير احزاب مانند اتحاد و كارگزاران بيشتر از گذشته شد ولی نقطه قوت حزب اعتماد ملي در آن است كه مي تواند ساير احزاب را به يك نقطه مشترك و ائتلاف برساند. نشانه ما از اين ائتلاف و اتحاد آن است كه اختلافي در شوراي شهر و احزاب به وجود نيايد. در اين ميان اعضاي حزب اعتماد ملي احساس مي كردند برخي نهاد هاي بيروني شايد از ايجاد اختلاف ميان اعضاي حزب بدشان نيايد. اين نگراني ما همواره وجود دارد كه برخي نهاد هاي بيروني با تحريك برخي افراد نگذارند چراغ اعتماد ملي پر فروغ تر شود.

به نظر شما دليل اختلاف افكني اين نهاد هاي بيروني چيست؟

اين نهاد ها تصور مي كنند هر مقداري كه حزب بزرگ شود، آوازه و نام كروبي بيش از گذشته شود. يك تحليل ديگر آن است كه اين نهاد ها دلواپس فرداي برطرف حصر هستند. زيرا فرداي برطرف حصر آقاي كروبي صاحب يك حزب قدرتمند است به همين دليل من اعتقاد دارم همواره دست هايي براي ايجاد اختلاف و تفرقه در حزب فعاليت دارند.

دليل استعفاي دوم آقاي كروبي چه بود؟

ايشان مي گفتند چون من در حصر هستم براي كار هاي حزب مانع محسوب مي شوم همچنين ايشان اعتقاد داشتند كه بدون ايشان مي توانيم به كار خود ادامه دهيم. اعضاي شوراي مركزي در اين باره بار ديگر تشكيل جلسه داده و ضمن تقدير از موضع ايشان بازهم به اتفاق با استعفاي ايشان مخالفت شد. از طرفي آقاي منتجب نيا نيز تا امروز ٤ بار استعفا داده اند.

در نامه اي كه اخيرا آقاي كروبي خطاب به اعضاي شوراي مركزي نوشتند به چه مواردي اشاره شده است بود؟

پس از مخالفت اعضاي شوراي مركزي با استعفاي دبيركل، آقاي كروبي با نگارش نامه اي خطاب به شوراي مركزي اختيارات خود را به اين شورا محول كردند. شوراي مركزي نيز طي دو هفته اخير تشكيل جلسه داد و راجع به مباحث متفاوت صحبت شد. اختيارات دبيركل در اساسنامه حزب مشخص هست. گزینش سخنگو، قائم مقام و دفاتر حزب بر عهده دبيركل است.

در جلسه شوراي مركزي كه در روز جمعه برگزار شد، چه موضوعاتي مطرح شد؟

در اين جلسه درخواست اقاي كروبي مبني بر تفويض اختيارات دبيركل به شوراي مركزي به راي گذاشته شد و با اكثريت آرا اين تفويض اختيار پذيرفته شد. بعد از اين پذيرش، راي گيري براي گزینش سخنگو شروع شد در نتيجه آقاي اسماعيل گرامي مقدم كه پيش از اين نيز سخنگوي حزب بودند بار ديگر با كسب اكثريت آرا سخنگوي حزب باقي ماندند.

در اين جلسه شما به عنوان قائم مقام جديد دبيركل حزب اعتماد ملي گزینش شديد. در مصاحبه اي عنوان كرده بوديد كه به رغم ميل باطني قائم مقامي را پذيرفته ايد. آیا علاقه اي به اين پست نداشتيد؟

من به دليل مشغله هايي كه دارم تصميم داشتم تا مسووليتي را عهده دار نشوم ولی با اصرار دوستان اين مسووليت را پذيرفتم. من از دوستان خود در حزب اعتماد ملي مانند آقايان نوروز زاده، حق شناس و اميني درخواست كردم اين مسووليت را بپذيرند كه اين بزرگواران متاسفانه اين درخواست را نپذيرفتند و اين بار مسووليت بر دوش من قرار گرفت.

حدود اختيارات قائم مقام دبيركل چه مقدار است؟

قائم مقام تمام اختيارات دبيركل را داراست.

همه اعضاي شوراي مركزي به قائم مقامي شما راي مثبت دادند؟

از مجموعه آرا منهاي يك راي دوستان به من راي دادند. آن يك راي نيز سفيد بود. البته تعدادي از دوستان كه تعدادشان از هفت يا هشت نفر تجاوز نمي كند ممكن است نسبت به اين تصميم ناراضي باشند و حتي مصاحبه كنند كه اين عنوان در احزاب كاملا طبيعي است.

چه برنامه هايي براي توسعه و فعاليت بيشتر حزب اعتماد ملي داريد؟

سياست ما در برابر حزب در گام نخست افزايش تحرك حزب هست. سازماندهي قوي و وسيع از ديگر برنامه هاي ما خواهد بود. حزب اعتماد ملي به دليل حضور صورت هاي مشهور و همچنين حضور آقاي كروبي ظرفيت بسيار خوبي در سراسر كشور دارد. حزب اعتماد ملي به دليل حركت معتدل و درست و همچنين پرهيز از افراط و تفريط زمين مستعدي براي جذب نيروهاي خوبي است كه در سراسر كشور پراكنده هستند.

جذب نيرو را ازچه زماني شروع مي كنيد؟

ان شاء الله از هفته آينده جذب و سازماندهي نيرو را شروع مي كنيم. به دنبال اين اتفاق برنامه هاي آموزشي حزب مانند كلاس هاي تحليل سياسي، توجيهي و همچنين جلسات تحليل شرايط روز شروع مي شود.

آيا برنامه اي براي اعلام موضع نسبت به وضعيت كشور در شرايط گوناگون داريد؟

حزب اعتماد ملي نسبت به اوضاع روز كشور قطعا واكنش نشان خواهد داد. در روزهاي آينده بيانيه ها و نامه هايي به رييس جمهور، مجلس و قوه قضاييه راجع به وضعيت اين روز هاي كشور خواهيم نوشت. مهم ترين اولويت اين روز هاي ما شرايط فعلي كشور هست. ما قصد داريم به عنوان حزبي فعال، نقش ايفا كرده و با استفاده از نظرات كارشناسان راه حل براي اصلاح اوضاع ارايه دهيم. در كنار اين موضوع، انسجام ملي و اعتماد ملت استراتژي و تاكتيك ما هست. ما معتقديم يك طرف ماجراي اين روز هاي ما ترامپ، سعودي ها، اسراييل و به دنبال آنها تفاله هاي ارزش يعني سلطنت طلب ها و منافقين قرار دارند و در طرف ديگر ملت ما قرار دارند. جمهوري اسلامي ايران راهي جز برخورد صادقانه با مردم ندارد. مهم ترين و اصلي ترين مشكل ايران يأس و نا اميدي هست. اين مهم باعث مي شود كه مردم به مسوولان اعتماد نكنند. ما بايد اين بي اعتمادي را حل كنيم. لازمه حل اين بي اعتمادي از ديد حزب اعتماد ملي، برداشتن گام هاي عملي هست. سخن و صحبت بس است.

به صورت مصداقي به تعدادي از اين گام هاي عملي اشاره مي كنيد؟

به عنوان مثال حضور خانواده ها در استاديوم در روز بازي ايران و اسپانيا يك قدم هست. برطرف كردن محدوديت هاي آقاي خاتمي يك گام عملي هست. حل مشكل حصر آقاي كروبي و موسوي يك گام عملي هست. برطرف كردن مشكلات دراويش زنداني، دانشجويان، روزنامه نگاران، روشنفكران و فعالان سياسي گام عملي بعدي هست. اين مباحث براي جمهوري اسلامي هيچگاه برازنده نيست. اين مشكلات بايد قدم به قدم حل شود. در كنار اين مباحث بايد مبارزه بي رحمانه و بي امان با فساد را جدي گرفت. ما بايد سياست هاي دفاع و حمايت از محرومان را جدي بگيريم. نبايد فراموش كرد كه كشور ما با برخي مشكلات طبيعي سر و كار دارد كه ممكن است اعتراض عده اي را به همراه داشته باشد كه در اعتراض ها بيانيه اي خوانده شود يا فريادي سر داده شود. اين مباحث اشكالي ندارد و بايد با تعامل دو طرفه ميان مردم و حكومت اين فاصله ها را كاهش داد.

نخستين جلسه حزب بعد از انتخابات اخير كي برگزار مي شود؟

جلسه دفتر سياسي حزب روز يكشنبه با شكل و شمايلي جديد برگزار مي شود. براي حل مشكلات جوانان، زنان و اقوام برنامه هايي در نظر گرفته ايم كه يكي از آنها سفر هاي استاني هست. نخستين سفر من به سيستان و بلوچستان خواهد بود و بعد از آن به كردستان و خوزستان خواهم رفت. اين سفرها نه به عنوان نمايندگي بلكه به عنوان يك مقام حزبي خواهد بود تا در كنار مردم باشم و در جريان مشكلات قرار گيرم سپس در جايگاه نمايندگي اين مشكلات را پيگيري خواهم كرد.

روز گذشته الياس حضرتي با تصميم اعضاي شوراي مركزيحزب اعتماد ملي به عنوان قائم مقام جديد دبيركل گزینش شد

قائم مقام تمام اختيارات دبيركل را دارا است.

متاسفانه در لحظات پاياني كنگره حزب افرادي سعي كردندجلسه را بر هم زدند. هرچند اين افراد موفق نشدند زيرا مصوبات اين جلسه اجرا شد ولی همان تنش لفظي موجب شد تا عظمت و شكوه كنگره تحت تاثير اين اختلافات قرار گيرد.

تركيب شوراي اجرايي نا مانوس بود ولی با اين حال من تلاش داشتم با همان تركيب كارها را انجام دهم. تلاش داشتم ضمن فعال كردن حزب، اصلي ترين محور كار خود را كاهش اختلافات و رساندن جمع به وحدت و پيگيري برطرف حصر قرار دهم.

حزب اعتماد ملي منتسب به آقاي كروبي است و دليل اين بازتاب نيز عظمت نام آقاي كروبي بود. همين عامل موجب شد آن درگيري مختصر بازتاب گسترده اي داشته باشد. اين در حالي است كه اين اتفاق در بسياري از احزاب رخ مي دهد ولی كسي به اين اتفاقات توجه نمي كند.

اعتماد

واژه های کلیدی: سياسي | اعتماد | اختلافات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz