چوب پنبه فرانسه سرگرمی محصولات محصول

چوب پنبه: فرانسه سرگرمی محصولات محصول طراحی ایران همکاری سرگرمی

گت بلاگز اخبار اجتماعی منبع مهم ریزگردها از کانون‌های داخلی ، تهیه نقشه حریم گسل‌ها در شرکت زمین‌شناسی

رئیس شرکت زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با بیان اینکه براساس مطالعات انجام شده است منبع مهم ریزگردهای کشور در داخل کشور هست، گفت: زلزله از دیگر مخاطرات کشور است ک

منبع مهم ریزگردها از کانون‌های داخلی ، تهیه نقشه حریم گسل‌ها در شرکت زمین‌شناسی

تهیه نقشه حریم گسل ها در شرکت زمین شناسی/منبع مهم ریزگردها از کانون های داخلی

عبارات مهم : ایران

رئیس شرکت زمین شناسی و اکتشافات معدنی با بیان اینکه براساس مطالعات انجام شده است منبع مهم ریزگردهای کشور در داخل کشور هست، گفت: زلزله از دیگر مخاطرات کشور است که در صدد تهیه نقشه حریم گسل ها در کشور هستیم.

به گزارش ایسنا، دکتر راضیه لک امروز در کنگره بین المللی علوم زمین با اشاره به دستکاری های بشر در کره زمین، افزود: با اقداماتی که بشر انجام داده، شاهد تغییرات اقلیم هستیم که از نمونه آن می توان به زیاد کردن میزان CO2 اشاره کرد که با کم کردن میزان تولید این گاز سمی، می توانیم از کره زمین مواظبت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه کشور عزیزمان ایران در منطقه خشک و نیمه خشک دنیا قرار دارد، بر لزوم تدوین برنامه هایی متناسب با شرایط خشکسالی کشور، تاکید کرد و یادآور شد: آمارها نشان می دهد میزان بارش کشور حدود 325 میلیمتر در سال است که نسبت به میانگین بارش جهانی، 235 میلیمتر کمتر است.

منبع مهم ریزگردها از کانون‌های داخلی ، تهیه نقشه حریم گسل‌ها در شرکت زمین‌شناسی

لک، تغییرات اقلیمی را یکی از عوامل ایجاد خشکسالی در کشور دانست و افزود: تغییرات اقلیمی پدیده ای است که در طول هزاران سال رخ می دهد. از این رو جهت عبور از کم آبی به پرآبی، زمین به تدریج حرکت خواهد کرد تا بتواند وقت بازسازی داشته باشد، ولی در حال حاضر با اقداماتی که در دو دهه اخیر انجام دادیم، زمین وقت بازسازی ندارد؛ از این رو وظیفه ما است تا به محیط زیست کمک کنیم که بتواند خود را بازسازی کند.

رئیس شرکت زمین شناسی با تاکید بر اینکه کشور عزیزمان ایران از نظر فرسایش خاک اوضاع مطلوبی ندارد، اضافه کرد: فرسایش خاک در کشور عزیزمان ایران بسیار زیاد هست، ضمن آنکه کشور عزیزمان ایران از نظر مخاطرات طبیعی در اشل جهانی در شرایط مناسبی نیست. از این رو مطالعه در این حوزه ها از جمله برنامه های شرکت زمین شناسی است.

رئیس شرکت زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با بیان اینکه براساس مطالعات انجام شده است منبع مهم ریزگردهای کشور در داخل کشور هست، گفت: زلزله از دیگر مخاطرات کشور است ک

وی با اشاره به لرزه خیزی کشور، گفت: کشور عزیزمان ایران دارای ریسک لرزه خیزی بالایی هست، از این رو با شرایط دشواری مواجه هستیم.

لک با تاکید بر اینکه همراه با خشکسالی های ایجاد شده، کشور با مساله ریزگرد و طوفان های گرد و غبار نیز مواجه هست، اظهار کرد: بر این اساس، مطالعاتی در خصوص ریزگردها در دستور کار محققان شرکت زمین شناسی به منظور تعیین کانون های ریزگرد و مهار آن ها قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه با استفاده از نتیجه های این مطالعات، 90 درصد از هزینه های مهار ریزگردها کم کردن می یابد، توضیح داد: تاکنون مسائلی در خصوص منابع خارجی ریزگردهای کشور عزیزمان ایران مطرح شده است بود، ولی مطالعات ما نشان داد که منشا مهم بروز ریزگردها در کشور منبع داخلی دارد، از این رو ما نباید در زمینه مهار ریزگردها خود را به کنار بکشیم.

منبع مهم ریزگردها از کانون‌های داخلی ، تهیه نقشه حریم گسل‌ها در شرکت زمین‌شناسی

رئیس شرکت زمین شناسی و اکتشافات معدنی همچنین به اوضاع دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: مطالعات ما نشان می دهد این دریاچه از 30 میلیارد متر مکعب آب به 1 میلیارد متر مکعب آب رسیده است که این امر موجب زیاد کردن شوری آب و اوج آمدن کف این دریاچه شده است است.

لک با تاکید بر اینکه این دریاچه به یک «پلایا» تبدیل شده است هست، گفت: از نظر ما این دریاچه اگر بخواهد به اوضاع اول بازگردد، به صدها سال وقت نیاز دارد.

رئیس شرکت زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با بیان اینکه براساس مطالعات انجام شده است منبع مهم ریزگردهای کشور در داخل کشور هست، گفت: زلزله از دیگر مخاطرات کشور است ک

وی در عین حال خاطرنشان کرد: این دریاچه از نظر ما در شرایط بحرانی واقع شده است است و در حال حاضر باید تثبیت وضع موجود را در دستور کار مطالعاتی خود قرار دهیم.

لک در بخش دیگری از سخنان خود به اوضاع منابع آبی کشور اشاره کرد و گفت: هر چند که کشور عزیزمان ایران یک درصد مساحت کل دنیا را دارد، ولی مصرف آب آن 2 برابر مصرف جهانی هست. علاوه بر آن در کنار احداث 450 هزار چاه مجاز در مناطق آبرفتی شاهد احداث 350 هزار چاه غیر مجاز نیز هستیم.

منبع مهم ریزگردها از کانون‌های داخلی ، تهیه نقشه حریم گسل‌ها در شرکت زمین‌شناسی

رئیس شرکت زمین شناسی و اکتشافات معدنی استفاده از آب های کارستی را جهت جبران کم آبی کشور پیشنهاد داد و افزود: مصرف بی رویه در مناطق آبرفتی به علت سست بودن زمین موجب فرونشست زمین می شود، از این رو پیشنهاد می شود که تحمیل فشار بر مناطق آبرفتی به علت ازدیاد برداشت بی رویه آب را کم کردن دهیم و به سمت آب های کارستی حرکت کنیم.

وی با اشاره به چالش آب در مشهد، توضیح داد: در ابتدا پیشنهاد شد که جهت برطرف بحران آب در مشهد به فکر انتقال آب به این شهر باشیم که انتقال آب یکی از نامناسب ترین روش های تامین آب هست، آیا که منجر به تخریب محیط زیست مناطق دیگر می شود.

لک اضافه کرد: با مطالعات بسیار زیادی که در این شهر انجام دادیم، استفاده از آب موجود در سازندهای سخت را پیشنهاد دادیم.

به گفته وی، این محققان با مدل سازی های انجام شده، محل آبخوان ها در سازندهای سخت را تعیین کرده اند.

وی اضافه کرد: بر اساس مطالعات ما، رودخانه ای در زیر زمین کشور عزیزمان ایران به سمت ترکمنستان وجود دارد، هر چند که منشا این رود در کشور عزیزمان ایران هست، ولی کشور ترکمنستان با احداث چاه از آن بهره برداری می کند که ما پیشنهاد دادیم از این آب جهت تامین آب مشهد استفاده شود.

رئیس شرکت زمین شناسی، تهیه نقشه حریم گسل ها را از دیگر کارها شرکت زمین شناسی نام برد و گفت: از جمله برنامه های این شرکت در سال 97 تهیه نقشه حریم گسل ها است.

وی ادامه داد: علاوه بر گسل های مهم نیاز است تا حریم گسل های فرعی نیز مشخص شود، آیا که براساس قوانین مصوب شده است اجازه ساخت و ساز در حریم های گسل ها داده نمی شود.

واژه های کلیدی: ایران | دریاچه | مطالعات | ریزگردها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz